Ministroen kontseiluaren erabakia 2018ko irailaren 7a

HARTUTAKO NEURRIAK

Ministroen kontseiluaren erabakia 2018ko irailaren 7koa, izendatzen duen, valentziako erkidegoan eta Tui (Pontevedra) "bazterketak larri ukituriko eremu babes zibileko larrialdi batean", baso-suteen ondorioz izandako abuztuan 2018 eta material piroteknikoaren maiatzaren 23an leherketa, hurrenez hurren.

A aurre egiteko asmotan diren kalte pertsonal eta materialak, 24. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz sortutako 17/2015 legea, uztailaren 9koa, babes zibileko Sistema nazionalaren zehazten du, aipatutako erabakiak zenbait neurri hartu dirahonako hauek, Tokiko Ekonomia-Lankidetza:

"Cuarto.daños udal-azpiegituretan eta bide-sarea probintziako diputazioen"

Egiten dituzten proiektuei udalek, probintzietako diputazioek, mankomunitateek eta hiriguneen buruzko udal mugapeetan, konpontzeko lanei dagokien edo azpiegitura, ekipamendu edo instalazio eta udal-titulartasuna duten zerbitzuak barne 7/85 legearen 25.2 artikuluan, apirilaren 2koa, toki erregimeneko oinarriak erregulatzen dituena, eta bide-sarearen aplikatuko zaie foru-aldundiek, presako izapidegintza aplikatzekoak, eta laguntza ematen ahalko zaie, kostuaren% 50 laguntza hauetatik kanpo egindako lanen, toki-erakundearen baliabide propioekin, bai material, makineria edo pertsonala.

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

Irailaren 10ean ebatzi 2019, Lurralde politikarako estatu idazkaria, diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea probintziako diputazioen, akordioko laugarren idatz-zatian aurreikusitako ministroen kontseiluak izendatzen duen 2018ko irailaren 7koa, valentziako erkidegoan eta Tui (Pontevedra) babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu "" argitaratutako.boen egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpena(2019/09/19).

ADIERAZLEAK
Kodea Adierazlearen izena (neurri-unitatea) Balioa
P01 Proiektu horietarako diru-laguntza eskatu dela eta (zenbakia) 0
P02 Finantzatutako proiektuak benetan (kopurua) 0
P03 Toki-erakundeak onurak jaso dituzten diru-laguntzak (kopurua) 0
P04 Izandakoa biztanleria diru-laguntzak (biztanle) 0
P05 Emandako diru-laguntzen zenbatekoa (euro) 0 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.