2. - 2007Ko/Errege Lege-dekretua, urtarrilaren 27a

TOKI-ERAKUNDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

HARTUTAKO NEURRIAK

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

ASIGNACIÓN TOKI ENTITATEEI DIRU-LAGUNTZAK

  • (BOE, 2018/11/29) 2018ko azaroaren 23ko ebazpenaLurralde politikarako estatu idazkaria, erabakitzen duen udal-azpiegituretan egindako kalteengatiko diru-laguntzak esleitzeko eta bide-sarean 6. artikuluan aurreikusitako toki-erakundeak Real Decreto-ley 2/2017 urtarrilaren 27koa, 2017 (e) ko azaroaren 16ko ebazpena, estatu-idazkariari, lurralde administrazioei ere.
ADIERAZLEAK
Kodea Adierazlearen izena (neurri-unitatea) Balioa
P01 Proiektu horietarako diru-laguntza eskatu dela eta (zenbakia) 901
P02 Finantzatutako proiektuak benetan (kopurua) 768
P03 Toki-erakundeak onurak jaso dituzten diru-laguntzak (kopurua) 242
P04 Izandakoa biztanleria diru-laguntzak (biztanle) 6.659.889
P05 Emandako diru-laguntzen zenbatekoa (euro) 26.450.080,45 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.