Urtarrilaren 25eko 2/2019 Decreto-ley Benetako neurriak (RD 630/2019., urriaren 31koa)

ORO HAR, HARTUTAKO NEURRIAK CARÁCTER

NEURRIAK

TOKI-ERAKUNDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

[Eskabideak aurkezteko azken eguna: uztailak 9 lortzeko. Informazio gehiago:TE.]

  • Ekainaren 12ko ebazpena.Funtzio Publikoaren estatu idazkaritzako eta lurralde-antolaketa, diru-laguntzen deialdia onartzen duen errege dekretuan aurreikusitako 2019 630/urriaren 31ko dekretua, 7. artikuluan aurreikusitako neurrien adierazpena (2/2019 Errege Lege-dekretua, urtarrilaren 25ekoa, izugarrizko 2018ko urtarrilaren 1era bitartean gertatutako hainbat egoera eta matxoaren 31 20. Zenbakian dagoen laburpenaBOE, ekainaren 18a..

ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZAK

  • (BOE, 20/12/02) ebazpena, azaroaren 30ean.Funtzio Publikoaren estatu idazkaritzako eta, lurralde-antolaketa, dirulaguntzak ematea erabakitzen duen 2019 630/errege dekretuan, urriaren 31ko dekretua, 7. artikuluan aurreikusitako neurrien adierazpena (2/2019 Errege Lege-dekretua, urtarrilaren 25ekoa, hartzen dituen beste egoera eta aldi baterako eragindako kalteak arintzeko premiazko neurriak dituzte, hainbat egoera katastrofikoak 2018ko urtarrilaren 1era bitartean gertatutako martxoaren 31ra 20.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 328
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 185
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 72
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 1.856.006
P05 Importe de subvención concedido (euros) 8.393.111,31 €


(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.