12/- 2015 Errege Dekretu-legea, urriaren 30ekoa

ORO HAR, Hartutako Neurriak CARÁCTER

NEURRIAK

  • (BOE, 2015/10/31) 2015eko Errege/12urriaren 30eko dekretua, eragindako kalteak konpontzeko presazko neurriak hartzen diren euri eta kanarietako autonomia erkidegoan aldi horretan eta penintsulako hegoaldean, 2015. urteko iraila eta urria bitartean.
  • (BOE, 2015/12/05 )// INT Agindua 2592 2015abenduaren 4an.udalak zehaztuko duen aurreikusitako neurriak ezarriko diren 12 arte edo errege dekretu-legean urriaren 30eko premiazko neurriak ezartzen dituen kalteak konpontzeko eta kanarietako autonomia erkidegoan denboraleek euri hori eta penintsulako hegoaldean eta 2015. urteko iraila eta urria bitartean.
  • (BOE, 2015/12/10) 2015eko abenduaren 1eko ebazpenadiputatuen kongresuak, alegia, baliozkotzeko Erabakia argitaratzea agintzen duen arte (12 urteko Errege Dekretu/urriaren 30eko premiazko neurriak ezartzen dituen kalteak konpontzeko eta kanarietako autonomia erkidegoan denboraleek euri hori eta penintsulako hegoaldean eta 2015. urteko iraila eta urria bitartean.
  • (BOE, 2016/06/09 )/223 Errege.maiatzaren 27koegiteko, neurriak ezartzen dituen errege dekretu-legean aurrikusitakora 2015 12/urriaren 30eko premiazko neurriak ezartzen dituen kalteak konpontzeko eta kanarietako autonomia erkidegoan denboraleek euri hori eta penintsulako hegoaldean eta 2015. urteko iraila eta urria bitartean.

TOKI-ERAKUNDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

TOKI ERAKUNDEENTZAKO DIRULAGUNTZEN ASIGNACIÓN

  • (BOE, 2017/12/25) ebazpena, 2007ko azaroaren 29anautonomia-erkidegoek, Toki-erakundeek eta harremanetarako zuzendaritza nagusiari, dirulaguntza ematea erabakitzen duen udal bideak eta azpiegiturak kalteak, toki-erakundeen errege dekretu-legean jasotako 12 arte eta urriaren 30eko 2017ko uztailaren 3ko ebazpenaren arabera, estatu idazkaritzaren lurralde-administrazioak.