Conferencia de Presidentes

A Conferencia de Presidentes é o órgano de máximo nivel político de cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas e ocupa a cúspide do conxunto de órganos de cooperación multilateral. Está formada polo Presidente do Goberno, que a preside, e polos Presidentes do dezasete Comunidades Autónomas e das Cidades de Ceuta e Melilla.

A creación da Conferencia de Presidentes foi a iniciativa máis importante dos últimos anos, tanto política como institucional, para o desenvolvemento da cooperación, xa que culmina o sistema de Conferencias Sectoriais e incorpora ás relacións interadministrativas en España un instrumento amplamente desenvolvido e que probou a súa eficacia noutros países de estrutura política composta. Constituíuse o 28 de outubro de 2004. Dada a natureza e o nivel político da Conferencia, o seu ámbito de actuación é aberto e ten por finalidade debater e adoptar acordos sobre asuntos de especial relevancia para o sistema autonómico. O vixente Regulamento interno de funcionamento foi adoptado no IV reunión celebrada o 14 de decembro de 2009, modificado en VINA reunión celebrada o 17 de xaneiro de 2017.

Desde a súa creación en 2004, a Conferencia de Presidentes celebrou seis reunións, coas seguintes ordes do día:

I Conferencia de Presidentes. 28 de outubro de 2004

I Conferencia de Presidentes. 28 de outubro de 2004
 • Institucionalización da Conferencia
 • Desenvolvemento da participación das CCAA nos Asuntos Comunitarios Europeos
 • Análise do financiamento da asistencia sanitaria. 

 

II Conferencia de Presidentes. 10 de setembro de 2005

II Conferencia de Presidentes. 10 de setembro de 2005
 • Financiamento sanitario: Acordo Estado-Comunidades Autónomas. A achega total do Goberno fixouse inicialmente en 3.042,4 millóns de euros para 2006 e en 3.142,4 millóns de euros para 2007.

III Conferencia de Presidentes. 11 de xaneiro de 2007

III Conferencia de Presidentes. 11 de xaneiro de 2007
 • Investigación, Desenvolvemento Tecnolóxico e Innovación (I+D+i): Adopción dun Documento conxunto.
 • Acordo para a creación das Conferencias Sectoriais da auga e de Inmigración.
 • Creación dun Grupo de Traballo para a Elaboración do Regulamento da Conferencia de Presidentes.

IV Conferencia de Presidentes. 14 de decembro de 2009

IV Conferencia de Presidentes. 14 de decembro de 2009
 • Aprobación de o Regulamento interno da Conferencia de Presidentes.
 • Presidencia Española do Consello da Unión Europea, para 2010, apoiando as prioridades definidas para a Presidencia. Declaración.
 • Violencia de Xénero e necesidade de impulsar os instrumentos para loitar contra ela. Declaración.
 • Debate Xeral sobre Emprego, Economía sustentable, e Agricultura, Gandaría, Pesca e Política Hidráulica.

V Conferencia de Presidentes. 2 de outubro de 2012

V Conferencia de Presidentes. 2 de outubro de 2012

VIN Conferencia de Presidentes. 17 de xaneiro de 2017.

Conferencia de Presidentes 2017
 • Políticas de Emprego
 • Desenvolvemento do Principio de Cooperación para o exercicio das Competencias das diferentes Administracións en materia de Protección Civil
 • Estratexia nacional fronte ao Reto Demográfico
 • Pacto Social e Político pola Educación
 • Desenvolvemento e Aplicación da Lei de Garantía da Unidade de Mercado, Administración Dixital e Emprego Público
 • Impulso do Cartón Social
 • Mecanismos de Protección ao Consumidor Vulnerable de Enerxía Eléctrica
 • Sustentabilidade do Estado de Benestar e Reforma do Sistema de Financiamento
 • Desenvolvemento da Participación das Comunidades Autónomas nos Asuntos da Unión Europea
 • Modificación do Regulamento da Conferencia de Presidentes, aprobado no IV reunión, celebrada o 14 de decembro de 2009
 • Pacto contra a Violencia de Xénero

Acordos adoptados