Metodoloxía e documentación (por anos)

Metodoloxía documentación *EIEL 2020 a 2021

Instrucións para a realización e entrega da *EIEL 2020 -2021 cos anexos para a súa xeorreferenciación. A documentación da parte *alfanumerica da Enquisa (Manual, Dicionario...) é a mesma que se atopa na apartado "Metodoloxía-*Documentacion *EIEL 2010-2011".

Metodoloxía documentación *EIEL 2012 a 2019

Instrucións para a realización e entrega da *EIEL-2012 a 2019 cos anexos para a súa xeorreferenciación e o Manual da Plataforma *GEO-*EIEL. A documentación da parte *alfanumerica da Enquisa (Manual, Dicionario...) é a mesma que se atopa na apartado "Metodoloxía-*Documentacion *EIEL 2010-2011".

Metodoloxía-documentación 2010-2011

Recolle unha serie de documentos necesarios para a realización da *EIEL 2010-2011. O campo (*tm _*gprs) da táboa *Nucl_enquisado_7, 0tras Informacións Municipais, non se recollerá na *EIEL 2010

Metodoloxía-documentación 2005-2009

Recolle unha serie de documentos básicos a utilizar na elaboración da *EIEL, correspondentes á Fase de 2005, que serven tamén de referencia para as Fases de 2008 e 2009.