Coordinador delegado para o ámbito de transferencia de armas de fogo

Ministerio do Interior. Dirección Xeral da Garda Civil.
Intervención Central de Armas e Explosivos
91 5142416
*dg-icae@guardiacivil.org