Coordinador delegado para a Directiva de Cualificacións Profesionais

Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (Subdirección Xeral de Títulos)
Gloria Nistal Rosique
91 6038931
gloria.nistal@mecd.es

Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (Subdirección Xeral de Títulos)
Gloria Nistal Rosique
91 6038931
gloria.nistal@mecd.es