Consulta i descàrrega de dades

En este epígraf es poden consultar les dades de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL) per als períodes 2000, 2005 i del 2008 al 2019, així com realitzar la descàrrega completa d'aquestes dades per cada província. A diferència de les consultes que es fan per municipi i sectors d'activitat, en esta funcionalitat la descàrrega serà per província, podent triar arxius txt o *excel.

Es permet l'accés a este servici, en qualsevol cas, sempre que s'esmente l'autoria i propietat de la SEAT, de la següent manera: ©Secretaria d'Estat de *Politica Territorial.

Detall de les descàrregues i consultes disponibles:

Fase 2000

   ♦ Quadres: En esta fase es pot examinar 55 quadres amb informació d'infraestructures bàsiques i equipaments a nivell de nucli de població per municipi i província i 15 quadres de caràcter general a nivell provincial.

Fase 2005-2019

    ♦ Quadres: Estos períodes contenen 54 quadres amb informació d'infraestructures bàsiques i equipaments a nivell de nucli de població per municipi i província i 16 quadres de caràcter general a nivell provincial.

    ♦ Àmbit: Municipis de menys de 50.000 habitants per a totes les províncies, amb les següents excepcions:

  •  2005: Cabildo Insular del Ferro.

  •  2008 al 2012: Cabildo Insular del Ferro, Comunitat Autònoma de Madrid, Burgos (2009), Huesca (2011 i 2012) i Generalitat de Catalunya (2012).

  •  2013: Huesca, Generalitat de Catalunya, Comunitat Autònoma de Madrid,  i el Consell Insular d'Eivissa.

  • 2014: Huesca, les Comunitats Autònomes de Catalunya i Madrid, i els Consells Insulars d'Eivissa i Formentera..

  •  2015: Huesca, Consells Insulars d'Eivissa i Formentera. Comunitats Autònomes de Catalunya i Madrid.

  •  2016: Huesca i Sevilla. Comunitats Autònomes de Catalunya i Madrid. Consells Insulars d'Eivissa i Formentera.

   • 2017: Huesca, Sevilla, Zamora i Zaragoza. Comunitats *Autonomas de Catalunya, Madrid i Cantàbria. Consells Insulars d'Eivissa i Formentera. *Cabildos Insulars de Gran Canària, i El Ferro.

    • 2018: Burgos,Càceres, la Corunya,  Huelva, Huesca,  Palencia, Salamanca, Sevilla, Zamora i Zaragoza. *Cabildos Insulars de Fuerteventura, Gran Canària, El Ferro i Tenerife. Consell Insular de Formentera. Comunitats Autònomes de Cantàbria, Catalunya i Madrid.

    • 2019: Albacete, Ávila, Burgos, Cáceres, La Coruña,  Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, La Rioja, Lugo, Madrid, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca Segovia, Sevilla,  Zamora, Zaragoza. Comunidad Autónomas de Cantabria, Cataluña, Madrid y Región de Murcia. Consejos Insulares de Ibiza, Formentera. Cabildos Insulares de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, El Hierro.

         ⇔A mesura que remeten les corresponents Enquestes s'aniran incorporant a esta web.
 


Visualització i descàrrega per als períodes 2000, 2005 i del 2008 al 2019


Calendari de difusió